2% pre Relax Patrovec, o.z.

Sme Relax Patrovec, dobrovoľnícke a samostatné občianske združenie so sídlom v Bratislave. Našim cieľom je vytvárať optimálne podmienky pre sebarealizáciu rodín a mládeže po psychickej i telesnej stránke, rozvoj kreativity a verejnoprospešné aktivity. Taktiež sa venujeme posilňovaniu komunity prostredníctvom vedenia ľudí k rozvíjaniu aktivít na všestranné ozdravenie životného štýlu a občianskej zodpovednosti vo verejnom živote.

To všetko v krásnom prostredí kaštieľa Patrovec vo Veľkej Hradnej. Obkolesený prírodou a lesmi poskytuje veľa príležitostí pre psychohygienu, voľnočasové aktivity a oddych.

Medzi naše ciele patrí:

 1. Súťaže talentovanej mládeže

 2. Spríjemnenie života mladých rodín

 3. Informovanie a vzdelávanie rodičov

 4. Vytvárať nestresové, esteticky a citovo príťažlivé prostredie

 5. Integrácia rodín s hendikepovanými deťmi

 6. Príprava, organizovanie a realizácia táborov pre mládež

 7. Rozvíjanie telesnej kultúry detí, mládeže a dospelých v oblasti jazdectva

 8. Vzdelávanie v oblasti jazdectva a chovu koní

 9. Podpora jazdeckých športových aktivít

 10. Burzy detského šatstva, hračiek a obuvy

 11. Oslavy sviatkov a výlety za účasti verejnosti

 12. Rozvoj poznatkov internetovej vzdelanosti u detí a mládeže

 13. Prispievať k budovaniu informatizovanej spoločnosti

 14. Školiť deti a mládež, študentov, lektorov pracujúcich odborníkov v osvojovaní si schopností i vedomostí

 15. Organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, spoločenské a kultúrne aktivit

 16. Viesť cvičenia jogy vo forme krátkodobých i dlhodobých kurzov v obciach

A mnoho ďalších. Kompletný zoznam našich aktivít môžete nájsť v stanovách nášho občianskeho združenia. 

Prečo by som mal darovať 2% dane práve vám?

Každý jeden finančný príspevok nás posúva bližšie k naplneniu našich cieľov a vašich potrieb v rámci vzájomnej pomoci a napredovaniu komunity, ktorej nie je ľahostajný rozvoj detí, mládeže a dospelých.

Vaše príspevky sa spolupodieľajú hlavne na financovaní:

– táborov pre deti,

– škôl v prírode, edukačné aktivity pre žiakov základných škôl, 

– podpory jazdectva,

– rozvoja služieb zameraných na relax a regeneráciu,

– vzdelávacie aktivity v oblasti fyzického, psychického zdravia, zdravej výživy i v iných oblastiach.

Ako môžem darovať 2% z dane pre Relax Patrovec?

Je to celkom jednoduché. Pomôžeme vám s tým: 

V prvom rade budete potrebovať údaje o našej organizácii:

Názov: Relax Patrovec, o.z.

Evidenčné číslo: 3456/2023

IČO: 52286738

Ulica: Cesta na Klanec 4650/27

Mesto: Bratislava

PSČ: 84103

Bankový účet: SK1711000000002948093650, Tatra banka, a.s. 

Ak ste zamestnanec, nasledujte tento postup:

 1. Nezabudnite si vypýtať od svojho zamestnávateľa ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a to najneskôr do 15.2.2024.

 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si musíte vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 3. Nájdite nás v Zoznamu prijímateľov 2% .

 4. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.

 5. Údaje o našom občianskom združení (viď vyššie) napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať. (VŽDY si overte aktuálnosť údajov o prijímateľovi v oficiálnom Zozname prijímateľov!)

 6. Ak nám chcete oznámiť, že ste nám zaslali svoje 2%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

 7. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2024 na daňový úrad – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva DP:

 1. Výpočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.

 2. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie. 

 3. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním mena a adresy.

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska: – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost ) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

Svoje 2% môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2023 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2% teda musí byť minimálne 3 €).

SLUŽBY

PODUJATIA

Vítame Vás na stránke nášho krásneho kaštieľa. Nachádza sa v osade Patrovec, ktorá je súčasťou Veľkej Hradnej. Jeho história sa spája s rôznymi slávnymi osobnosťami z minulosti a je opradený nespočetným množstvom zaujímavých príbehov. Radi by sme vám ho však predstavili v dnešnej podobe.

svadby
Svadba Katky a Peťa
Chatka Inovec
25. 02. 2025

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

IMG_1103
Otvorenie bufetu
Kaštiel Patrovec, bufet
25. 02. 2025

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.